Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Juni 13, 2019

Sharing Capabilities deltar på seminarium av Fores

Sharing Capabilities diskuterar och bidrar med kunskap kring hur kommuners arbete med marktilldelning påverkar bostadsbyggandet och stadsutvecklingen.

På torsdag den 20 juni 2019 så deltar Johan Brisvall från Sharing Capabilities i ett seminarium anordnat av tankesmedjan Fores, för att prata om arbetssätt och utvecklingsbehov av markanvisningsverktyget - ett av kommunernas viktigaste verktyg i stadsutvecklingsarbetet.

Övriga medverkande är: 

- Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Huddinge

- Arvid Fredenberg, chefsekonom, Konkurrensverket

- Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson AB

Inför kommande utmaningar är det intressant att diskutera behoven av att utveckla verktygen, tycker vi. En viktig fråga är hur flera kommuners bristande transparens och förutsägbarhet i marktilldelningsskedet kan påverka önskad stadsutvecklingseffekt, och att marknader blir lokalt avgränsade. Detta kan försvåra möjligheten för rätt byggaktörer att bygga bostäder, på grund av olika förutsättningar i flera kommuner.

Johan Brisvall säger själv följande: ”Det finns utvecklingsmöjligheter i ett stort antal kommuner för att förbättra matchningen mellan kommuner och fastighetsutvecklare för att nå önskade stadsutvecklingseffekter.”.

Sharing Capabilities ser fram emot att träffa dig på plats, och svarar mer än gärna på frågor som rör hur kommuner kan arbeta med markanvisningar. Om ni är intresserade av att veta mer om hur vi jobbar med att stödja våra kunder i frågor med koppling till bostadsförsörjning och markutveckling är ni välkomna att höra av er. Anmälan till seminariet görs via länken här.