Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

2 maj 2019

Ny medarbetare för att möta efterfrågan på vårt hållbarhetserbjudande

Jennie Pettersson, tidigare Sweco, har börjat på Sharing Capabilities. Med sin erfarenhet inom digitalisering och hållbarhet, miljötjänster och implementering av Agenda 2030 stärker hon vårt erbjudande inom hållbarhet ytterligare.

Tillsammans med Nina Björstrand på hållbarhetsavdelningen hjälper hon våra kunder med bland annat hållbarhetsrapportering, strategisk rådgivning och hållbarhetsanalys av hela bolag eller enskilda projekt. De kan även erbjuda kortare insatser, som workshops för att komma igång med hållbarhetsarbetet eller introduktion till Agenda 2030. Att tydliggöra kopplingen till både hållbarhetsnyttan och affärsnyttan är en självklar del i alla uppdrag. 

Tveka inte att kontakta Nina Björstrand, hållbarhetschef, om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att få större effekt av ert hållbarhetsarbete! 

Tel: 070-540 54 61
E-post: nina.bjorstrand@scap.se