Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

14 mars 2019

Sharing Capabilities fortsätter stödja Länsstyrelsernas utvecklingsarbete med energi- och bostadsstöden

Investeringsstödet för hyresrätter återinförs meddelade bostadsminister Per Bolund i Ekots lördagsintervju. Vi på Sharing Capabilities fortsätter och intensifierar vårt arbete med att stödja Länsstyrelserna i att stärka och utveckla den nationella samordningen av Länsstyrelsernas handläggning av energi- och bostadsstöd. För tio månader sedan påbörjades uppdraget genom att lägga grunden för en ny organisation och vi fortsätter nu arbetet genom att stödja vidareutvecklingen av den nationella samordningen inom Länsstyrelserna. Målet med arbetet är att säkerställa förutsättningarna för effektiv och likvärdig hantering av energi- och bostadsstöden oavsett var i landet du bor eller verkar. 

Om du vill veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta Frank Strand!