Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

21 februari 2019

Sharing Capabilities talar vid Årets Bygge 2019!

Den 26 mars går Årets Bygge 2019 av stapeln, där sex olika priser kommer att delas ut till aktörer i byggsektorn som har utmärkt sig genom goda exempel. Nytt för i år är ett samarbete mellan Årets Bygge och Business Arena, vilket innebär ett utökat seminarieprogram med förhoppningen om en engagerande, lärorik och spännande heldag. I seminarierna kommer flera framträdande branschprofiler att diskutera några av branschens hetaste frågor, och redan nu finns programmet tillgängligt för offentligheten. 

Under Seminarium 1 - bygg och finans kommer Birger Axelsson från Sharing Capabilities att medverka som talare för att diskutera markpriser. Programpunkten kommer t.ex. att lyfta fram vem som blir vinnare genom olika kommunala arbetssätt med markanvisningar. Övriga talare är Emma Jonsteg, grundare, Utopia arkitekter och Adam Cocozza, vd, Botrygg. 

Programmet går att hämta och läsa i sin helhet här, där programpunkten beskrivs enligt följande:

"Markförvärv - enbart en fråga om pris?

Köp av mark kan vara en tung kostnadspost om man vill tillskansa sig ett attraktivt läge i någon av våra större städer. Kommunerna kan direktanvisa eller använda sig av anbudsförfarande där olika parametrar vägs in. Å ena sidan är tilldelning av mark en väg till inkomst som kommer kommunen till godo, å andra sidan ett instrument för bostadsbyggande. Skillnad givetvis om det handlar om bostadsrätter eller hyresrätter. Det är ofta priset som får råda men det behövs byggas även när marknaden viker. Är spelplanen solklar eller behövs tydligare regler när det gäller marken? Är billigare mark en väg för att hålla uppe byggandet, och når det slutkunden?"

Sharing Capabilities ser fram emot att träffa dig på plats, och svarar mer än gärna på frågor som rör vad olika aktörer kan lära sig utifrån hur kommuner arbetar med markanvisningar. Om ni är intresserade av att veta mer om hur vi jobbar med att stödja våra kunder i frågor med koppling till bostadsförsörjning är ni välkomna att höra av er.