Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

13 februari 2019

Nominerade till Årets Innovation!

Idag fick vi reda på att Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har nominerat vår vägledning för hållbarhetsredovisning till sitt årliga pris ”Årets innovation”. Vi har tillsammans med två andra projekt valts ut bland ett hundratal andra, vilket SBUF motiverar med att vägledningen ger stor branschnytta och är väl förankrad i branschföretagens vardag. Precis det vi ville åstadkomma! Tack för gott samarbete Sveriges Byggindustrier, Åke Sundvall och Dipart – nu håller vi tummarna inför prisutdelningen i maj!v