Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

1 februari 2019

Sharing Capabilities deltar i Kvadrat

Bildtext: Frank Strand, Petra Bergman, Joakim Båge och Hedi Kurda  vid inspelningen av podden Kvadrat. 

I veckan deltog Sharing Capabilities seniora rådgivare Frank Strand i EFN:s bostadspodd Kvadrat. Där diskuterade han tillsammans med Hedi Kurda från den privata förmedlingstjänsten HomeQ läget på hyresmarknaden och de växande bostadsköerna runt om i Sverige. Fokus låg på den bakomliggande problematiken på bostadsmarknaden och hur olika kriterier kan hanteras av privata och offentliga aktörer vid förmedlingen av bostäder.

En utmaning som diskuterades var att de kommunala bostadsförmedlingarna idag av olika anledningar använder kötid som huvudsaklig förmedlingsprincip. Det försvårar matchningen mellan tillgängliga bostäder och de grupper som har svårt att ordna bostad som exempelvis ungdomar och nyanlända, så länge de inte har tillräckligt lång kötid. De insatser som görs i produktionen av bostäder riskerar att inte nå de som insatsen är tänkt att nå.

De privata förmedlingarna och de som finns hos enskilda bostadsbolag har en större flexibilitet. Där har även digitaliseringens möjligheter använts i större grad. Men fastighetsägaren har ofta inte hela bilden av en kommuns bostadsförsörjningsbehov. Det är inte heller deras ansvar. Matchningen skulle kunna ha en systemeffekt ur ett samhällsperspektiv om den utgick från en samlad bild av behoven och förstärka andra insatser som görs. Frank Strand sammanfattar:

  • För att förbättra matchningen mellan behov och tillgång på bostadsmarknaden skulle en hybrid av dagens kommunala och privata bostadsförmedlingar vara intressant! En förmedling som fullt ut tillvaratar digitaliseringens möjligheter, har en affärsmodell som möjliggör riktad förmedling till enskilda målgrupper är en möjlighet för den kommun som vill.  Men för att få med de privata fastighetsägarna till den kommunala förmedlingen och kunna skapa en samlande plats för den bostadssökande är ett attraktivt erbjudande och tjänst till dem en förutsättning.

Hela podden finns att lyssna på här. För de som är intresserade av att höra mer om hur Sharing Capabilities kan stödja er i utvecklingen av ert arbete med bostadsförsörjning är ni välkomna att höra av er till Frank Strand: frank.strand@scap.se, 070-395 68 48.