Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

10 mars 2020

Uppföljning och samverkan avgörande för energiprestandan

Närmare ett hundratal deltagare från bygg- och fastighetsbranschen mötte upp när Forum för hållbara lösningar utbytte erfarenheter kring hur man når en hållbar energiprestanda i nya byggnader. Forumet projektleds och modereras av Sharing Capabilities Nina Björstrand och Jennie Pettersson på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor.

I Norra Djurgårdsstaden ställs höga krav på energiprestanda. Staden har följt upp hur byggaktörerna i området Norra 2 två år efter inflyttning lyckats uppfylla stadens energikrav. Resultatet visar att byggaktörerna har lyckats att höja energiprestandan avsevärt, men det krävs ytterligare förändringar för att uppnå stadens krav.

Vid forumet presenterades resultaten från stadens uppföljning, och med hjälp av rundabordsdiskussioner där branschens aktörer satt blandade med varandra fick deltagarna själva komma med förbättringsförslag. Det blev livliga diskussioner och skarpa förslag på kort tid. Deltagarna uppskattade chansen att själva få vara aktiva och diskutera med aktörer från andra delar av byggprocessen.

En namnkunnig panel, med bland andra Johan Nilsson (moderat ordförande i Exploateringsnämnden), fick därefter chansen att reflektera kring deltagarnas förslag. Johan betonade bland annat att erfarenheterna från Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete kommer bli vägledande för allt som byggs på stadens mark i framtiden.

Norra Djurgårdsstaden är av Stockholms stad ett utpekat hållbarhetsprofilområde där ny teknik och nya lösningar ska utvecklas och testas. Forumet för hållbara lösningar, som funnits sedan 2013, är en plats för att nätverka och utbyta erfarenheter för alla involverade. Temat för det 25:e forumet, som hölls i Reaktorhallen på KTH den 4 februari, var ”Walk the talk: Så får vi en energiprestanda som tål att granskas”. Ett hundratal personer från fastighetsbolag, byggbolag, leverantörer, konsulter och från stadens förvaltningar fanns på plats.