Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

9 april 2020

Bostadsförsörjning genom utvecklat regionalt samarbete

Sveriges kommuner och regioner arbetar för att utveckla arbetet med bostäder åt alla. Region Östergötland är en av de regioner som beslutat att inte utveckla en regional plan, utan istället fördjupa den samverkan regionen redan hade med kommunerna. Sharing Capabilities anlitades för att stödja regionen och kommunernas utvecklingsresa.

Anders Bäckstrand, Samhällsplaneringschef vid Region Östergötland, kommenterar hur valet föll på Sharing Capabilities:

"Vi insåg tidigt att det här arbetet behöver vi göra tillsammans med Östergötlands kommuner och vi kommer behöva kompetent processtöd som kan bostäder. Sharing Capabilities var ett namn vi hört talas om och bara hört bra saker om, varför vi tog kontakt med dem."

Uppdraget bestod i att konkretisera regionens roll och perspektiv i bostadsfrågor och utveckla en gemensam utvecklingsagenda. Ett antal gemensamma frågor, fokusområden och initiativ för det fortsatta arbetet kom fram ur arbetet. Länsstyrelsens och regionens respektive uppdrag, roll och styrning tydliggjordes inom ramen för bostadsfrågorna.

"Frank och Jennie ledde oss och kommunerna genom hela resan. Utan deras stöd och ledning hade vi inte kommit lika långt i den här processen. Nu har vi en stabil grund att stå på inför vårt fortsatta arbete." fortsätter Anders.

"Jag vart stolt och glad när vi fick förtroendet att stödja Region Östergötland definiera sin roll i dessa frågor, när regionen valde att utforska en ny väg. Den stora involveringen och engagemanget från länets kommuner under processen var en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi ser med nyfikenhet fram emot den fortsatta utveckling hos Sveriges regioner i bostadsförsörjningsarbetet", kommenterar uppdragsledaren Frank Strand.

Resultatet är samlat i en publik rapport som beskriver kommunernas behov och prioriteringar, länsstyrelsens roll, regionens roll och hur detta skiljer sig med fokus på arbetet med bostadsförsörjning.

Om ni är intresserade av att veta mer finns rapporten att läsa här.

Vi vill särskilt tacka Juli Tran (Regionråd), Andreas Capilla (Regionutvecklingsdirektör), Anders Bäckstrand (Samhällsplaneringschef) och Lena Lindgren (Regionplanerare) på Region Östergötland för förtroendet och det goda samarbetet. Om ni vill veta mer om uppdraget eller diskutera bostadsförsörjning och offentlig styrning, tveka inte att kontakta Frank Strand.