Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

29 maj 2020

Lokalförsörjning i Södertälje!

 

Södertälje står inför en spännande resa de kommande åren - 20 000 bostäder till 2036! I takt med en växande befolkning ökar även efterfrågan på kommunal service och tillgång till verksamhetslokaler, vilket utmanar kommunens redan ansträngda ekonomi. Kommunen stod inför att se över och utveckla sitt arbetssätt och styrningen av lokalförsörjningen. Sharing Capabilities blev glada över förfrågan om att stödja kommunen i utvecklingen av en fråga många tillväxtkommuner kämpar med, att balansera lokalbehoven med den ekonomiska ramen. Inom ramen för uppdraget ska en ny verksamhetsmodell för den strategiska lokalförsörjningen utvecklas och implementeras.

Projektet startades under februari och har efter en del omtag med anledning av Covid-19 nu passerat första milstolpen, verksamhetsanalysen godkändes tidigare i veckan.

Jag är glad att vi är igång och nöjd att vi i kommunen och Telgekoncernen nu har en gemensam bild av kommunens utvecklingsbehov att bygga vidare på. Covid-19 och dess konsekvenser gör att frågor som Lokalförsörjningen i en kommun med ambitiösa tillväxtambitioner blir ännu viktigare att ta tag i, med systematik och kraft. Jag ser fram emot och har stora förväntningar på det fortsatta arbetet när vi nu ska mejsla ut vår modell för lokalförsörjning, kommenterar Jörgen Austler, beställare och ekonomidirektör för Södertälje kommun samt Telge AB.

Med en gemensam utgångspunkt beskriven tar nu designarbetet vid. I ett medskapande dialogarbete ser Sharing Capabilities att ta till vara på den kommunala organisationens erfarenheter och kompetens kring lokalförsörjningen. På det sättet kan vi se till att skapa en gemensam grund och goda förutsättningar för kommande utvecklingsarbete.

Vi fortsätter att bevisa och utveckla vår förmåga till verksamhetsanalys och den modell som vi använder för detta. Jag ser fram emot att vi nu kan ta oss an utvecklingsarbetet tillsammans med kommunens experter, säger Frank Strand som leder projektet.

 

Vi tackar Södertälje kommun för förtroendet och hoppas på ett fortsatt givande samarbete!

Är du intresserad av att veta mer om uppdraget eller våra tjänster inom processledning och verksamhetsutveckling? Hör av dig till Frank Strand så berättar han mer!