Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

17 juni 2020

Vi söker fler samarbetspartners till nästa utvecklingssteg av Markanvisning.se!

 

Representerar du eller någon du känner en kommun eller ett företag som vill vara med och förbättra samhällsbyggnadsprocessens viktigaste skede: markanvisningsprocessen? Vi erbjuder ett deltagande i en spännande och lärorik utvecklingsresa utan några förpliktelser!

Sharing Capabilities lanserade Markanvisning.se i slutet av mars och vår plattform har mötts av ett mycket varmt välkomnande hos såväl kommuner som byggaktörer. Markanvisning.se samlar Sveriges alla markanvisningar i ett format på en plats. Medlemsantalet växer för varje dag och i höst räknar vi med att ha Sveriges största register för företag intresserade av markanvisningar.

Nu står vi inför det fortsätta utvecklingsarbetet av Markanvisning.se med stöd av Vinnovas steg 2 (utmaningsdriven innovation). I detta steg kommer vi utveckla verktyg som förenklar och effektiviserar matchningen av mark-byggaktör, riktade till både kommuner och företag och vi är i behov av fler samarbetspartners.

Representerar du eller någon du känner ett företag eller en kommun som ser möjligheterna och behoven att förbättra stadsbyggnadsprocessens viktigaste skede - hör av dig till oss, vi vill gärna prata mer med dig!