Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

30 juni 2020

Markanvisning.se-kurs: Så funkar marktilldelningen i Skåne

Gå vår webbkurs och öka dina möjligheter att bli kommunernas förstahandsval i deras marktilldelningsarbete!

Kursen ger dig fördjupad kunskap i och förståelse för hur kommuner styrs och arbetar med markanvisningar. Du får även insikter i vilka som är kommunernas viktigaste utmaningar och hur du kan möta dessa i ditt arbete för att bättre sticka ut från mängden i ert erbjudande. Kursen gästas av några utvalda nyckelpersoner från ett antal Skånska kommuner och hålls den 23:e september 2020.

Om Utbildningen:

Genom både planeringsverktyget och i många fall stort markägande har kommunen mycket att säga till om i stadsutvecklingen. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark är hård i attraktiva lägen och kommunen blir ständigt uppvaktad av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng och det satsas stora pengar på att fånga kommunernas intresse genom väl bearbetade visionsbilder men även i internt fokus i företagen. Vissa lyckas och vissa inte. I denna heldagsutbildning utgår vi från kommunernas perspektiv för att du ska nå fram och få bättre effekt i ert ackvisitionsarbete.

Utbildningen går igenom:

  • Markanvisning: var är det och vad innebär det?
  • Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
  • Vad avgör vem eller vilka som får marken?
  • Framgångsfaktorer vid marktilldelning och hur du kan optimera era möjligheter
  • Kommunernas situation och utmaningar, och vilka som är deras viktigaste frågor
  • Några Skånekommuners kommande stadsutvecklingsprojekt och förväntningar på byggaktöre

Kursens syfte:

Att kursen ska ge ökad kunskap och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Efter att ha gått igenom utbildningen ska du ha en fördjupad förståelse för marktilldelning, kommunernas situation och hur du kan möta detta i ditt affärsutvecklingsarbete.

Läs mer om kursen och registrera dig här!