Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

20 augusti 2020

Omvärldsanalys - digitaliseringen och den fysiska planeringen

Under det senaste året har SKR kartlagt och analyserat det uppkopplade samhällets påverkan på strategisk fysisk planering och vi på Sharing Capabilties har stöttat dem i genomförandet i nära samarbete med ansvariga experter på SKR, Region Stockholm samt PTS.

Omvärldsanalysen samlar och beskriver ett antal trender som både driver på och drivs av digitalisering och som på olika sätt får en direkt påverkan på både stadsrummet, det kommunala samhällsbyggnadsuppdraget och den fysiska planeringen.

Analysen gjordes före Corona. Den digitala infrastrukturens lägger grunden för våra möjligheter till att kunna fortsätta arbeta, handla, umgås och kommunicera i denna tid av fysisk distansering.

Omvärldsanalysen är gjord utifrån målgruppen kommunala tjänstepersoner och politiker som arbetar med översiktlig, strategiskt planering, men är relevant för alla med ett intresse av hur grunden läggs för den digitala utvecklingen.

Ta gärna del av rapporten här och hör gärna av dig till Frank för att höra mer eller diskutera dessa frågor.