Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

2 oktober 2020

Strategisk lokalförsörjning som möter framtidens utmaningar

byggnad

Utan en strategisk lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga och kostnadsdrivande ad hoc-lösningar med lokaler som varken fungerar effektivt eller ändamålsenligt. Sharing Capabilities har lång erfarenhet av strategisk rådgivning och kommer under hösten att belysa och öppna upp för kommuner som vill fördjupa sig i frågan tillsammans med oss via LinkedIn.

I takt med de många utmaningar som Sveriges kommuner står inför ställs allt högre krav på en långsiktig och bättre hushållning med kommunens resurser. Kommunala verksamhetslokaler och fastigheter utgör idag en av de största kostnadsposterna i den årliga investeringsbudgeten, och en effektiv resursanvändning av lokaler är därför en förutsättning för ekonomisk stabilitet.

För att möta nuvarande och kommande behov av verksamhetslokaler ligger ett stort ansvar på kommunerna att arbeta strategiskt och smart med lokalförsörjning. Lokaler måste utvecklas och underhållas så att kommunen på ett kostnadseffektivt sätt kan bedriva sina kärnverksamheter och samtidigt erbjuda god service till sina medborgare.

Har din kommun en process som leder till för många paviljongslösningar och tillfälliga bygglov? Lyckas ni hitta potentialen för optimering av lokalernas användning? Behöver ni öka effektiviteten i planeringen av verksamhetslokaler? Eller saknas samordning mellan kommunens olika enheter för att få en fungerande lokalförsörjning? Sharing Capabilities erbjuder stöd och rådgivning i kommuners arbete med:

  • Processkartläggning av nuvarande arbetssätt
  • Organisationsutveckling och modeller för verksamhetsstyrning av lokalförsörjning
  • Helhetsperspektiv och samsyn kring styrning och mål för lokalförsörjning
  • Risk- och konsekvensanalyser
  • Ta fram styrdokument för planering av verksamhetslokaler
  • Stöd vid implementering

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till Frank Strand så berättar han mer om våra tjänster.