Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

16 oktober 2020

Branschen går samman för att utveckla Markanvisning.se

Sharing Capabilities har tillsammans med över 30 branschaktörer (kommuner, kommunförbund, branschorganisationer, forskare och byggaktörer) skickat in en ansökan till Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 2 för att möjliggöra nästa utvecklingssteg av Markanvisning.se.

I detta utvecklingssteg vill vi tillsammans med branschen ta fram verktyg till kommuner och byggaktörer i syfte att effektivisera matchningsarbetet mellan mark-byggaktör. Vi hoppas bl.a. kunna ta fram nationellt standardiserade marktilldelningsprocesser och skapa förutsättningar för ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte för branschen inom marktilldelningsområdet.

 

Stort tack alla ni som också ser ett behov av att utveckla marktilldelningsarbetet genom att stötta oss i utvecklingen av Markanvisning.se!

Tack till:

 • Trelleborg
 • Malmö
 • Lund
 • Göteborgs stad
 • Mölndal
 • Huddinge
 • Nacka
 • Täby
 • Örebro
 • Uppsala
 • Arboga
 • Umeå
 • Luleå
 • Fastighetsägarna Väst med en grupp medlemmar
 • Byggföretagen Väst med en grupp medlemmar
 • Kommunförbundet Göteborgsregionen med nätverket Samhällsbyggnadschefer i GR
 • Kommunförbundet StorStockholm
 • Hoivatilat AB
 • K2A
 • Byggvesta Development
 • Heba Fastigheter
 • Aspelin och Ramm
 • Bonava
 • Obos Kärnhem
 • Boet Bostad
 • Projektengagemang
 • Andersson Arfwedson arkitekter AB
 • Ekolution
 • Björnsson Rusck Technologies
 • Ludde Petri, Universitetslektor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet
 • Birger Axelsson, forskare vid KTH

Sharing Capabilities - Skyline över storstad