Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

20 november 2020

Sharing Capabilities fortsätter arbeta med samordning av länsstyrelsernas investeringsstöd

Människor som går på gatan i en stad.

Sedan i våras när corona-pandemin tog världen i sitt grepp har länsstyrelserna fått två stora pandemirelaterade stöd att handlägga: stödet till lokalhyror i utsatta branscher och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Stöden riktas till verksamheter som har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och regeringen har avsatt 5 miljarder vardera till de två stöden.

De corona-relaterade stöden för hela landet handläggs av sju av de 21 länsstyrelserna. Detta har ställt stora krav på länsstyrelsernas samordning och att få organisation samt ny personal på plats på kort tid. Länsstyrelsens uppdrag är i korthet att så fort som möjligt få ut pengar till de sökande på ett rättssäkert sätt och vi på Sharing Capabilities stödjer länsstyrelserna i arbetet med att samordna sig för att sökande ska få samma bemötande och behandling avsett var i landet de söker stöden.

Vi har under flera år stöttat länsstyrelsernas arbete i samordningen av de ordinarie investeringsstöden inom energi- och bostäder. Vår Jennie Pettersson har nu en nyckelroll i länsstyrelsernas nationella samordningsarbete tillsammans med Blanka Libisz och Frank Strand.

I och med det senaste stödet till enskilda näringsidkare utökas vårt uppdrag ytterligare och vi ser fram emot att stötta, driva och fortsätta utveckla stödverksamheten tillsammans med länsstyrelserna i denna utmanande tid för många verksamheter.

Vill ni veta mer om vårt uppdrag på länsstyrelserna? Kontakta Jennie Pettersson.