Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

12 mars 2021

En projektmodell för 20 000 bostäder

Bostadsproduktion

Södertälje kommun planerar för en expansiv utveckling med ett politiskt mål om 20 000 bostäder till 2036. Det ställer stora krav på kommunens förmåga. Samhällsbyggnadskontoret, som ansvarar för den långsiktiga planeringen och exploateringen har identifierat ett behov av att uppdatera sin projektmodell.

Samhällsbyggnadskontoret sökte efter "en erfaren processledare med bra kännedom om samhällsbyggnadsprocessen (och alla dess utmaningar)" - Valet föll på Sharing Capabilities!

Sharing Capabilities är särskilt glada att företagets förtroende för att driva utvecklingsfrågor i Södertälje kommun utökas och breddas. Vi har nyligen utvecklat en ny lokalförsörjningsprocess och -strategi för kommunen samt genomlyst Telge Fastigheters verksamhet. Vi ser fram emot att lära känna och stödja fler delar av Södertälje kommun inför deras ambitiösa satsning, säger uppdragsledaren Frank Strand.