Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

19 mars 2021

Markanvisning.se lanserar sin första markrapport

Två personer som skakar hand

Det har gått ett år sedan Sharing Capabilities tog initiativet till den digitala plattformen Markanvisning.se – en nationell samlingsplats för aktuella markanvisningsprocesser med syfte att effektivisera och förbättra matchningen mellan mark och byggaktör. Året som gått har gett oss lärorika insikter i hur marktilldelningsarbetet ser ut runt om i landet, och nu vill vi gärna dela med oss av våra lärdomar. Markanvisning.se kan därför stolt presentera Sveriges första och enda kvartalsvisa markrapport!

I rapporten redovisas årsboksluten för hela 2020 för Stockholm, Göteborg och Malmö ur ett marktilldelningsperspektiv. Markrapportens andra del redogör för den totala marktilldelningen i 53 svenska tillväxtkommuner under fjärde kvartalet 2020. Vad vi kunnat se är att arbetet med tilldelningen av mark rullar på i maklig takt runt om i Sverige.

Samtidigt kan vi konstatera att den samlade markanvisningstakten i de tre storstadsregionerna generellt är mycket låg. Det är enbart några få av Stockholmsregionens kommuner som sticker ut med ett aktivt marktilldelningsarbete, där Stockholm stad framförallt toppar den nationella markanvisningstoppen.

Några av slutsatserna i rapporten är:

  • Stockholms stad står för 74% av antalet markanvisningar för Q4, 69 av samtliga 91 i rapportens 53 tillväxtkommuner
  • Direktanvisningar: I övriga 52 tillväxtkommuner (exklusive Stockholm) har direkt- anvisningsförfarande använts i 15 av 24 marktilldelningar (63%).
  • Stockholms stad använder direktanvisningar oftare än de övriga kommunerna (i 78% av fallen).
  • Stockholmsregionens marktilldelningsarbete var i övrigt svagt under Q4 2020. Förutom i Stockholm, Järfälla, Huddinge, Norrtälje och Sollentuna skedde inga markanvisningar i regionen.
  • Stockholms mål om 10 000 byggstartade bostäder under 2020 nåddes inte. Endast 3 800 bostäder startades. Det innebär att fler och fler projekt befinner sig antingen i planeringsskedet eller inte har rätt förutsättningar för byggstart.
  • Andelen markanvisade hyresrätter fortsätter att öka både i Stockholm och Göteborg. År 2020 stod hyresrätter för 40% av det totala antalet markanvisade bostäder.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss eller läs när vår Johan Brisvall berättar mer om rapporten i Fastighetsnytt