Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Kontakta oss.

Hitta hit

Södermalmstorg 4, 116 45,
Stockholm

Ring oss

070 - 540 54 44

Maila oss

[email protected]

Våra medarbetare

Johan Brisvall - VD

Johan Brisvall har lång erfarenhet av att arbeta med stadsutveckling både ur privat och offentligt perspektiv. Johan trivs bäst när han tillsammans med kunder får utveckla samhällsbyggnadsbranschens aktörer. Genom ett stort kontaktnät och branschförståelse skapas nya spännande samarbeten.

Monika Neukirchen

Monika har lång erfarenhet av att stötta ledare och organisationer med sin utveckling av verksamhet, strategier och människor. En syn på lärande och utveckling som har den enskilda individen och dennes förutsättningar och behov i centrum. Involverande arbetssätt, utforskande samskapande och nyfikenhet är därför centrala delar i hennes sätt att jobba. Monika är anlitad som programledare för flera både öppna och skräddarsydda utvecklingsprogram och -insatser med inriktning att leda i komplexitet.

Deborah Aringo

Deborah är nyfiken och insiktsdriven, med ett fokus på tvärvetenskapliga processer och hållbarhetsfrågor. Med förståelse för helheten och ett skarpt öga för detaljer ökar Deborah kunskapen om branschen genom att arbeta med utveckling av plattformen Markanvisning.se.

Julia Malmsten

Julia har ett stort intresse för strategisk verksamhetsutveckling och samverkan mellan branschens aktörer. Julia drivs av innovativa arbetssätt, att förstå branschens komplexitet och tillsammans med kunder utveckla kreativa lösningar som stärker den långsiktiga hållbarheten.