Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Oktober 9, 2019

”Enhetlig mätning och uppföljning avgörande för branschens klimatarbete”

Igår samlades ett sjuttiotal nyckelaktörer inom ramen för Färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch. Inbjudna talare var bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsuppdraget Fossilfritt Sverige, samt Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister. Sharing Capabilities hållbarhetsexpert Nina Björstrand var inledningstalare, och berättade om det branschinitiativ hon och projektledaren Jennie Pettersson driver på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Branschinitiativet svarar mot färdplanens första mål; att alla aktörer i bygg- och anläggningssektorn ska ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål med början år 2020. Med hjälp av mer än fyrtio representanter från hela värdekedjan ansvarar Jennie och Nina för att ta fram en vägledning och ett beräkningsverktyg för att aktörer ska kunna mäta sina klimatutsläpp.

”Vi arbetar nu med att hitta balansen i vägledningen. Å ena sidan vill många att beräkningarna ska inkludera så mycket som möjligt av de växthusgasutsläpp som en verksamhet orsakar.  Å andra sidan ska nyckeltalen och hela vägledningen vara så enkel att även de små företagen mäktar med att mäta sina utsläpp. Det är en svår, men naturligtvis inte omöjlig, balansgång.” kommenterade Nina Björstrand initiativets status under mötet.

Vägledningen planeras vara färdig i början av 2020. Se gärna Ninas presentation samt alla talare från stormötet här.