AKTUELLT

December 6, 2018

Den 5 december 2018 publicerade Fastighetsnytt en artikel om en undersökning som gjordes av Birger Axelsson på Sharing Capabilities tidigare i våras. Undersökningen handlar om vem som tilldelats mark och på vilka grunder i elva kommuner mellan åren 2...

September 10, 2018

Förra veckan bjöd Sveriges Byggindustrier in till en kick-off för byggbranschens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft . Sharing Capabilities hållbarhetschef Nina Björstrand bjöds in för att berätta för deltagarna om vikten av hållbarhetsredovisning...

May 22, 2018

”Vem får marken?” gick av stapeln den 17 maj där Sharing Capabilities examensarbetare, Birger Axelsson, från KTH presenterade sina intressanta slutsatser gällande tilldelade markanvisningar för bostäder. På plats fanns flera bostadsutvecklare och kom...

May 8, 2018

Den 17 maj kommer #sharingcapabilities lyfta intressanta frågor kring markanvisningar med nyckelpersoner! Följ med på resan #vemfårmarken

May 4, 2018

Sharing Capabilities har tecknat ramavtal med Örebro kommuns ledningsgrupp för managementkonsult tjänster. Örebro är befolkningsmässigt Sveriges sjunde största kommun med en fortsatt hög tillväxt. Örebro kommun är utvecklingsorienterad och prövar inn...

April 24, 2018

Sharing Capabilities Frank Strand blir intervjuad i Fastighetsnytt om de nyanländas bostadssituation och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Läs hela artikeln här

April 20, 2018

Den 24 april hålls Business Arena i Malmö. I år kommer Frank Strand, Sharing Capabilities, att hålla ett föredrag med under rubriken "Frågan som glömdes bort?". Temat handlar om den stora utmaningen i mottagandet av flyktingar under 2015 och hur flyk...

February 27, 2018

Sharing Capabilities har på uppdrag av projekt Väsjön i Sollentuna kommun kartlagt och analyserat olika hållbarhetsprogram i några stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Dessa insikter utgjorde sedan inspel till rundabordssamtalen på Väsjöns utvecklingsd...

February 23, 2018

Sharing Capabilities har fått i uppdrag av Stockholms stad att projektleda Norra Djurgårdsstadens Forum för hållbara lösningar. Forumen, som genomförts sedan 2012, syftar till att möjliggöra för leverantörer med innovativa lösningar att nå ut till ma...

January 25, 2018

Kommunerna ska enligt lag planera för alla invånare ska få möjlighet att leva i goda bostäder. Men vad innebär det i realiteten och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan staten, kommunerna och bostadsutvecklarna? Vad kan och bör vi förvänta oss av de...

Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283