AKTUELLT

Under våren 2017 har Sharing Capabilities fått nytt förtroende med att fortsätta utvecklingen av Kista CBD. Utvecklingen består av att ta fram en genomförandeorganisation som syftar till att säkerställa att intentionerna i strukturplanen genomförs i...

Under hösten 2017 genomförde vi en förstudie åt Kista Science City AB (Kista SCAB), ett kommunaltägt bolag som har som syfte att utveckla Kista Science City regionen med största fokus på den vetenskapliga miljö och stadsutvecklingen. Förstudien besto...

Eftersom Sharing Capabilities fortsätter att växa flyttar vi till ett nytt kontor med mer plats för flera medarbetare, med centralt läge vid Slussen. Kom gärna förbi för en kaffe och njut av utsikten över Saltsjön och bygget av nya Slussen! Adress: S...

Under hösten 2016 ska vi genomföra vi en förstudie åt Kista Science City AB (Kista SCAB), ett kommunalägt bolag som har som syfte att utveckla Kista CBD med fokus på den vetenskapliga miljön och stadsutvecklingen. Förstudien består av att kartlägga p...

Sharing Capabilities har fått i uppdrag att projektleda Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag samt stadens förvaltningar i arbetet med att ta fram ett koncepthus för att nå kommunens högt satta bostadsmål. Med kortare byggtider och minskade produ...

Under hösten 2016 har Sharing Capabilities i uppdraget att se över hur styrningen av den kommunala servicen, och därmed integrationen mellan Väsjö-projektet och de berörda kommunala förvaltningarna, kan förbättras ytterligare. Huvudsyftet är att se t...

Sharing Capabilities har fått i uppdrag att projektleda Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag, samt stadens förvaltningar, i arbetet med att ta fram ett koncepthus för att nå kommunens högt satta bostadsmål. Med kortare byggtider och minskade pro...

Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283