AKTUELLT

December 7, 2018

Huddinge kommun ska uppdatera och revidera sina riktlinjer för bostadsförsörjning och har handlat upp Sharing Capabilities för att stödja kommunen i arbetet. Med stöd av Prognoscentret ska Sharing Capabilities analysera och processleda framtagandet a...

December 6, 2018

Den 5 december 2018 publicerade Fastighetsnytt en artikel om en undersökning som gjordes av Birger Axelsson på Sharing Capabilities tidigare i våras. Undersökningen handlar om vem som tilldelats mark och på vilka grunder i elva kommuner mellan åren 2...

November 29, 2018

Sharing Capabilities var inbjudna att medverka på exploateringsenhetens  planeringsdagar för att ytterligare öka kunskapen om byggaktörsperspektivet. Under tre timmar gick vi tillsammans igenom marknadsläget, Vem får marken? samt byggaktörens ekonomi...

September 10, 2018

Förra veckan bjöd Sveriges Byggindustrier in till en kick-off för byggbranschens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft . Sharing Capabilities hållbarhetschef Nina Björstrand bjöds in för att berätta för deltagarna om vikten av hållbarhetsredovisning...

June 29, 2018

Måndagen den 11 juni anordnades seminariet Forum för hållbara lösningar för 23:e gången sedan 2012, dock för första gången med Nina Björstrand från Sharing Capabilities som projektledare och moderator. Arrangör är Exploateringskontoret, Stockholms st...

June 27, 2018

Vägledningen, som finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

har särskilt fokus på små och medelstora företag. – Många företag vill gärna arbeta mer strukturerat med hållbarhet, men vet inte riktigt hur eller var de ska börja. För de...

May 24, 2018

Sharing Capabilities bjöds in som föredragshållare till Länsstyrelsernas årliga konferens för planerare - Plan och bostadsdagarna. Länsstyrelsen i Kronobergs län stod som värd och temat vad Stad och Land. 

Sharing Capabilities genomförde under hösten...

May 22, 2018

”Vem får marken?” gick av stapeln den 17 maj där Sharing Capabilities examensarbetare, Birger Axelsson, från KTH presenterade sina intressanta slutsatser gällande tilldelade markanvisningar för bostäder. På plats fanns flera bostadsutvecklare och kom...

May 8, 2018

Den 17 maj kommer #sharingcapabilities lyfta intressanta frågor kring markanvisningar med nyckelpersoner! Följ med på resan #vemfårmarken

May 4, 2018

Sharing Capabilities har tecknat ramavtal med Örebro kommuns ledningsgrupp för managementkonsult tjänster. Örebro är befolkningsmässigt Sveriges sjunde största kommun med en fortsatt hög tillväxt. Örebro kommun är utvecklingsorienterad och prövar inn...

Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283