AKTUELLT

December 7, 2018

Huddinge kommun ska uppdatera och revidera sina riktlinjer för bostadsförsörjning och har handlat upp Sharing Capabilities för att stödja kommunen i arbetet. Med stöd av Prognoscentret ska Sharing Capabilities analysera och processleda framtagandet a...

November 29, 2018

Sharing Capabilities var inbjudna att medverka på exploateringsenhetens  planeringsdagar för att ytterligare öka kunskapen om byggaktörsperspektivet. Under tre timmar gick vi tillsammans igenom marknadsläget, Vem får marken? samt byggaktörens ekonomi...

June 29, 2018

Måndagen den 11 juni anordnades seminariet Forum för hållbara lösningar för 23:e gången sedan 2012, dock för första gången med Nina Björstrand från Sharing Capabilities som projektledare och moderator. Arrangör är Exploateringskontoret, Stockholms st...

June 27, 2018

Vägledningen, som finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

har särskilt fokus på små och medelstora företag. – Många företag vill gärna arbeta mer strukturerat med hållbarhet, men vet inte riktigt hur eller var de ska börja. För de...

May 24, 2018

Sharing Capabilities bjöds in som föredragshållare till Länsstyrelsernas årliga konferens för planerare - Plan och bostadsdagarna. Länsstyrelsen i Kronobergs län stod som värd och temat vad Stad och Land. 

Sharing Capabilities genomförde under hösten...

February 23, 2018

Sharing Capabilities har fått i uppdrag av Stockholms stad att projektleda Norra Djurgårdsstadens Forum för hållbara lösningar. Forumen, som genomförts sedan 2012, syftar till att möjliggöra för leverantörer med innovativa lösningar att nå ut till ma...

October 4, 2017

Efter fortsatta diskussioner om kommunernas utmaning med bostadsförsörjning har Sharing Capabilities fått i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) att undersöka frågan i kommuner med svag bostadsmarknad.

Idag har en tredjedel av Sveriges 290...

June 29, 2017

Sharing Capabilities kommer att leda ett projekt som ska stärka byggföretagens hållbarhetsfokus. På onsdagen den 28 juni blev det klart att SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, beviljat medel för en ansökan från Sveriges Byggindustrier, Åke...

June 27, 2017

Allt fler städer och kommuner kräver att byggaktörerna visar på hur de jobbar med social hållbarhet i de specifika projekten för att markanvisning ska ges. För byggaktörerna är det ofta en utmaning att kartlägga sitt sociala hållbarhetsarbete, och en...

February 9, 2017

För att människor ska vilja flytta till en ny stadsdel är det avgörande att kommunal service, som exempelvis skolor och förskolor, finns på rätt plats i rätt i tid. Det är en komplex uppgift för Sollentuna kommun som med sitt största stadsbyggnadspro...

Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283