Stockholmshusen

Sharing Capabilities har fått i uppdrag att projektleda Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag samt stadens förvaltningar i arbetet med att ta fram ett koncepthus för att nå kommunens högt satta bostadsmål. Med kortare byggtider och minskade produktionskostnader ska Stockholmshusen möjliggöra byggandet av fler hyresrätter.

 

Bostadsbristen är en av Stockholmsregionens största och mest kritiska utmaningar – de kommunala bostadsbolagen förväntas fördubbla sitt bostadsbyggande under de närmaste åren. Med kortare ledtider för byggandet och minskade produktionskostnader skulle det kunna byggas bostäder på platser där det idag inte är genomförbart. Stockholms stad har därför gett Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder uppdraget att tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret ta fram ett nytt koncept för produktion av hus samt en effektivare process med målet att kunna bygga fler hyresrätter. De så kallade Stockholmshusen ska karakteriseras av en varierande och god arkitektur, de måste leva upp till stadens höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet, samtidigt som de ska tillhandahålla fler bostäder än någonsin.

 

Uppdraget genomförs i olika steg, där det första innebär att kartlägga och analysera bolagens förutsättningar till samarbete med syfte att kunna dra nytta av bolagens volymfördelar. Uppdragets andra steg innebär att i nära samarbete med bostadsbolagen ta fram en projektplan för utvecklandet av Stockholmshusen. Steg tre är den så kallade utredningsfasen där vi jobbar med att skapa och förankra en gemensam målbild och ett gemensamt beslutsunderlag, samt att skapa en beredskap för efterföljande faser hos de olika inblandade parterna i arbetet med Stockholmshusen. Steg fyra är den så kallade planeringsfasen där vi tillsammans med bolagen och upphandlade entreprenörer tar fram koncepthuset i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram mark till Stockholmshusens sju etapper där markanvisningar skall ske på 600–800 bostäder varje halvår. Första Stockholmshuset planeras att byggstartas 2017.

 

 

 

        Bild: DINELLJOHANSSON AB

 

 

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283