Länsstyrelsen

 

Hösten 2015 fick Sharing Capabilities i uppdrag att stödja Länsstyrelsen i Stockholms län i arbetet med att koordinera och understödja länets aktörer utifrån den stora tillströmningen av flyktingar till länet.

 

Under hösten 2015 kom det historiskt många flyktingar till Sverige och till Stockholmsregionen, vilket kommer att påverka kommuner, statliga verk och landsting på ett omfattande sätt under de kommande åren. Flertalet organisationer aktiverade sina respektive krisledningsorganisationer för att ta kontrollen över händelseutvecklingen. Den regionala samverkan inom detta område initierades och stärktes upp särskilt i november. Utgångspunkten var den arbetsmodell som utvecklats för krissamordning (http://www.pfssr.se) av aktörerna i länet.

 

Som en del i denna kraftsamling från Länsstyrelsen engagerades Sharing Capabilities för att bistå med stöd avseende metodik och utvecklingsfrågor. Uppdraget omfattade såväl att utveckla och stödja den koordinerande funktionen likväl som att strukturera och driva den aktörsgemensamma analysgruppens arbete med att analysera de långsiktiga effekterna av situationen samt hur dessa bör bemötas gemensamt.

 

Hur väl vi hanterar de utmaningar som kommer av denna situation kommer att påverka Stockholm och Sverige under överskådlig tid. Med en väl genomarbetad och förankrad arbetsmodell med ett tydligt fokus i bemötandet av de långsiktiga utmaningarna står Länsstyrelsen och länets övriga aktörer bättre rustade inför det krävande arbete som ligger framför dem.

 

Uppdragets leverabler:

  1. En aktörsgemensam analys över de långsiktiga och gemensamma utmaningarna för länets aktörer.

  2. Metodik och utvecklingsstöd för att utveckla koordineringsfunktionens arbete med frågor på kort och lång sikt.

  3. Förslag till långsiktigt arbetssätt och bemanning för arbetet med länets långsiktiga och strategiska utmaningar.

 

 

 

 

 

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283