CSR-strategi

 

Hösten 2015 fick Sharing Capabilities i uppdrag att leda Stockholm stads tre allmännyttiga bostadsbolag i arbetet med att formulera en gemensam CSR-strategi. Inom ramen för detta arbete skulle även en tolkning av bolagens allmännyttiga syfte utarbetas.

 

Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bolagens sociala hållbarhetsarbete gavs Stockholm Stadshus AB i budgeten för 2015 i uppdrag att ta fram en så kallad CSR-strategi. CSR (Corporate Social Responsibility) avser ett företags ansvarstagande i relation till hur det påverkar samhället, ett företags samhällsansvar. En CSR-strategi tydliggör hur företaget definierar och tar sitt samhällsansvar i syfte att värna en socialt, klimatsmart och ekonomiskt hållbar utveckling. Först ut i detta arbete var Stockholm Stads bostadsbolag Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem.

 

Strategiarbetet fokuserades till den sociala dimensionen och de områden som ryms inom den. Strategin utarbetades under hösten och kommer utgöra del av bolagets utgångspunkt i verksamhets- och affärsplanering inför kommande år. Övriga bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB står nu inför att utveckla sina egna CSR-strategier utifrån den gemensamma struktur och utgångspunkt som formulerades inom detta uppdrag.

 

Med en väl genomarbetad och förankrad CSR-strategi står nu bostadsbolagen ännu bättre rustade att bidra i arbetet för att nå målbilden om ett Stockholm för alla.

 

Uppdragets leverabler:

  1. En inventering av bostadsbolagens befintliga/pågående arbete och investeringar med koppling till det allmännyttiga uppdraget  

  2. Koncerngemensam bild av det allmännyttiga uppdraget

  3. En strategi för CSR – med fokus på den sociala dimensionen

  4. Översiktlig plan för strategins implementation 

 

 

 

 

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283