Kista Science City AB

 

Under hösten 2017 genomförde vi en förstudie åt Kista Science City AB (Kista SCAB), ett kommunaltägt bolag som har som syfte att utveckla Kista Science City regionen med största fokus på den vetenskapliga miljö och stadsutvecklingen. Förstudien bestod i att kartlägga potentialen och möjliggörarna för att skapa ett mer levande Kista Central Business District (Kista CBD).

 

Kista CBD är ett ledande ICT-kluster i Europa. För att fortsätta att stärka och utveckla Kistas position behöver företagen i Kista kunna erbjuda forskare, studenter, expats och andra nyckelpersoner bostäder i området. Genom en volym bostäder, en genomtänkt förmedling till företagarna i Kista CBD samt aktiviteter i orådet utanför kontorstid, skapas ett mer levande och attraktivt stadsliv som i sin tur förstärker hela Kista CBD.

Med bakgrund av detta utförde vi en förstudie som syftade till att kartlägga och analysera förutsättningarna för hur dessa bostäder kan tillskapas och nå den tänkta målgruppen. Under förstudien intervjuades de största fastighetsägarna i området för att höra deras syn dels på området men även kartlägga deras utvecklingsplaner. Vi intervjuade även stadsdelsförvaltningen för att få deras syn på utvecklingen av företagsområdet i Kista. Förstudien var grund till beslut om hur Kista SCAB samt fastighetsägarna skall jobba vidare med denna frågan i området. 

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283