Akut bostadsbehov kräver nya arbetssätt

Alla kommuner i Stockholmsregionen kraftsamlar för att klara av ett akut bostadsbehov. En ny rapport från konsultföretaget Sharing Capabilities visar att samtidigt som byggandet håller en historiskt hög takt saknas åtgärder för hur den snabbt växande gruppen av resurssvaga hushåll ska ta sig in på bostadsmarknaden. Rapporten visar på lösningar kommuner och marknadens aktörer kan börja arbeta med redan idag.

 

– Det som byggs i dag är ett resultat av satsningar som gjordes för många år sedan, när situationen såg helt annorlunda ut. En ny verklighet kräver nya lösningar och aktörerna på bostadsmarknaden måste se över sina arbetssätt för att möta behovet hos de som varken har kapital eller kötid, säger Frank Strand, vd på Sharing Capabilities.

 

 

Gruppen resurssvaga hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden kommer att öka snabbt inom två till fem år. Frågan är känd sedan tidigare, men har fått en ny tidsdimension genom de nyanlända som förväntas ordna sitt nästa boende inom 24 månader. Sett bara till antalet nyanlända kan det för Stockholms län innebära en ökning på över 29 000 resurssvaga personer som ska ta sig in på bostadsmarknaden de närmaste fem åren.

 

– Vi har sett att många kommuner saknar tillräcklig beredskap eller planer för hur de ska möta efterfrågan på bostäder för resurssvaga. Det är oroväckande då dessa hushåll snabbt kommer att bli betydligt fler än i dag. Genom fokus och kraftsamling idag kan vi undvika att permanenta modulbostäderna och att egenbosättningen gör den sociala utmaningen ännu större i våra redan utsatta områden, säger Frank Strand, vd på Sharing Capabilities.

 

Det nya lagkravet att alla kommuner ska ta emot kommunanvisade nyanlända dominerar kommunernas fokus och förändrar förutsättningarna över hela landet. Många kommuner har svårt att ordna fram boenden i tid. Boendena är temporära och den nyanlände förväntas sedan ordna bostad nummer två på egen hand. Men en stor del av de befintliga bostäderna kräver antingen hög inkomst eller lång kötid. Rapporten visar att kommunerna behöver en samlad strategi för att möta utvecklingen och att det är skyndsamt att arbeta med frågan. 

 

– Bostadsmarknaden är i behov av en total renovering. Detta gäller inte minst skattepolitiken, för att det befintliga beståndet ska användas smartare. Dessa genomgripande förändringar tar dock lång tid, vilket vi inte har. I detta läge väljer vi att lyfta fram förslag vi kan börja arbeta med redan idag, säger Frank Strand, vd på Sharing Capabilities.

 

I väntan på en omdaning av bostadsmarknadens spelregler lyfter rapporten fram 3 nycklar att börja arbeta med omedelbart. Bostadsförsörjningsfrågan behöver lyftas och fokus behöver öka på hur den realiseras genom kommunernas styrning. Detta påverkar användningen av det befintliga bostäderna och utvecklingen av nya bostäder. Vidare ger ett ökat fokus på processorientering kombinerat med en ökad standardisering av stadsbyggandet möjligheter till ökad tids- och kostnadseffektivitet.

 

Läs hela rapporten Bostadsmarknadens blinda fläck här.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Frank Strand

Senior konsult och vd, Sharing Capabilities

070-395 68 48

frank.strand@sharingcapabilities.se

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283