Nytt projekt med Sveriges kommuner och landsting om bostadsförsörjning

October 4, 2017

 

Efter fortsatta diskussioner om kommunernas utmaning med bostadsförsörjning har Sharing Capabilities fått i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) att undersöka frågan i kommuner med svag bostadsmarknad.

 

Idag har en tredjedel av Sveriges 290 kommuner en svag bostadsmarknad och hela 255 kommuner bedömer att de har ett underskott på bostäder. SKL har därmed bildat ett nätverk för 14 av de kommuner som tillhör kategorin svaga bostadsmarknader.

 

Under hösten 2017 kommer vi på Sharing Capabilities att analysera hur kommunerna arbetar med sitt bostadsförsörjningsansvar på en svag bostadsmarknad där det ofta råder brist på bostäder och där marknadsförutsättningarna samtidigt gör det svårt att bygga nytt.

 

Uppdraget syftar till att belysa kommunernas arbete och förutsättningar för utveckling av nya bostäder och möjlighet att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Genom intervjuer med nyckelpersoner vill vi identifiera framgångsfaktorer och samtidigt säkra att erfarenheter och kunskap sprids från de kommuner som har hittat intressanta arbetssätt för att jobba med den stora utmaningen. 

 

I slutändan vill vi tillsammans med SKL skapa en strategisk grund för diskussion om kommande steg i nätverkets arbete samt en individuell förståelse för kommunerna med avseende på deras egna möjligheter och behov. 

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283