Talare vid Länsstyrelsernas planeringskonferens

May 24, 2018

 

 

Sharing Capabilities bjöds in som föredragshållare till Länsstyrelsernas årliga konferens för planerare - Plan och bostadsdagarna. Länsstyrelsen i Kronobergs län stod som värd och temat vad Stad och Land. 

 

Sharing Capabilities genomförde under hösten 2017 en genomlysning av bostadsförsörjningsarbetet i 14 kommuner med bostadsbrist och svaga bostadsmarknader. SKL var uppdragsgivare och underlaget har lagt grunden till kommunernas fortsatta gemensamma utvecklingsarbete under 2018.

 

Resultatet har rönt intresse från ett antal aktörer aktiva inom stadsutveckling och samhällsplanering på flera nivåer inom offentlig sektor. Inte minst för att det belyser de mindre kommunernas behov och förutsättningar för stadsutveckling, som är en del i utmaningen där de mindre kommunerna ska konkurrera om resurser, kompetenser och kapital med större kommuner. 

 

Frank Strand presenterade rapporten och insikterna från arbetet, understödd av Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert vid SKL. Jan-Ove ramade in arbetet och gav en överblick över SKLs arbete för de mindre kommunerna i stort. 

 

Sharing Capabilities har nu även tecknat nytt avtal om att stödja SKL med att komma vidare i arbetet för att stödja de mindre kommunerna under hösten, vilket vi hoppas kunna återkomma om när det konkretiserats ytterligare, säger Frank Strand.

Please reload

Läs mer om våra projekt

Hållbarhet behöver faktiskt inte vara svårt

September 10, 2018

1/10
Please reload

Senast upplagda
Please reload

scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283