Strukturer och modeller för att säkerställa kontroll och kvalitet. Läs mer om vad verksamhetsutveckling är för oss. 

Nya utmaningar kräver nya arbetssätt. Inte mer av samma. Läs mer om våra tjänster inom digitalisering

 

Långsiktighet handlar om att ha ett mål, en plan och skapa förutsättningar för att nå dit. Läs med om våra tjänster inom hållbarhet

Affärs- och verksamhetsutveckling

Innebär att utveckling av en organisations affärsverksamhet genom att stärka, förbättra och utveckla prioriterade arbetsprocesser som bidrar till ökad kundorientering, bättre användande av teknik och förbättrade arbetssätt. Ofta sker genomförandet i en kombination av de tre områdena kundorientering, arbetssätt och teknik utifrån vad som prioriteras. 

 

Digitalisering

Digitaliseringen ger effekter på staden som fysisk plats men också på människorna som bor i den. De flesta företag idag har digitalisering på agendan - alla behöver inte vara bäst i klassen, men alla behöver förhålla sig till utvecklingen. Med vår förståelse för det kommunala och det privata perspektivet kan vi analysera hur dessa effekter påverkar dig och din organisation. Vi kan hjälpa er att optimera och fokusera digitaliseringssatsningar och skapa förståelse för framtida möjligheter.

 

Hållbarhet

Många aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen jobbar med hållbarhet, men fortfarande handlar det alltför ofta om enskilda projekt. Dessutom följs insatserna inte upp som andra affärsområden och kopplingen till affärsplanen är svag. Vi hjälper din organisation att arbeta strategiskt och strukturerat med hållbarhet, exempelvis med ert företags hållbarhetsstrategi, väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning. Vi har lång erfarenhet av hållbarhetsarbetets alla dimensioner, men brinner extra mycket för social hållbarhet i samhällsbyggnadsbranschen.

 
scap (kopia).png
  • Gray Instagram Ikon
  • Grey LinkedIn Icon

Sharing Capabilities AB | Södermalmstorg 4 | 116 45 Stockholm | Kontakt | Org nr. 559023-3283

© 2016 all rights reserved by Sharing Capabilities AB. ORG.NR 559023-3283