Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Vilka är Sharing Capabilities?

Vi brinner för samhällsbyggnadsfrågor. Vi som bildade Sharing Capabilities upptäckte att det saknades expertis inom managementrådgivning för dessa frågor. Idag stödjer vi offentliga och privata aktörer i samhällsbyggnadssektorn med affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är framgångsrika och stolta över våra kunder. Genom oberoende strategisk rådgivning, analys och processledning av utvecklingsarbete så gör vi märkbar skillnad i samhällsutvecklingen. Kombinerat har vi unika kompetenser inom styrning, strategi, affärsutveckling, teknik och stadsbyggnad. 

Tillsammans med lång erfarenhet av branschen så är vår ambition att vara branschens förstahandsval för strategisk rådgivning inom affärs- och verksamhetsutveckling. Vi på Sharing Capabilities har uppdrag på strategisk, taktisk och operativ nivå, ofta med en koppling till stadsutveckling. Typiska uppdragsgivare är fastighetsägare, bostadsutvecklare, kommuner, länsstyrelser samt branschorganisationer. Fokus ligger många gånger på samspelet mellan dessa aktörer. 

Sharing Capabilities bildades 2015. Vi har vår bas i Stockholm men arbetar över hela landet. Idag ett tiotal heltidsanställda konsulter, och vi växer kontinuerligt. Genom en mix av seniora konsulter med lång och bred erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen, och konsulter med utbildning inom bland annat samhällsbyggnad och ekonomi kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar och säkerställa högsta kvalité i våra leveranser. Till detta finns ett brett nätverk av nära och kompletterande samarbetspartners knutna med fokus på organisationsutveckling och processledning. Kärnan i vår verksamhet ligger i att hjälpa våra kunder att få det att hända – från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Våra kärnvärden: Engagerade • Ansvarsfulla • Modiga

Vår vision

Vår vision är att bli samhällsbyggnadssektorns förstahandsval av management-konsulter och tillsammans med våra kunder arbetar vi för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det gör vi genom att utmana oss själva, våra medarbetare och våra kunder för att tillsammans göra världen lite bättre.