Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Verksamhetsutveckling

Vi erbjuder stöd för att utveckla er verksamhet genom en väl beprövad metodik för verksamhetsanalys och organisationsdesign. Några exempel på hur vi kan hjälpa er verksamhet:

 • Organisationsöversyn och utveckling av verksamhetsmodell
 • Utveckling av processer, roller och arbetssätt
 • Översyn och utveckling av styrmodell

Affärsutveckling

En framgångsrik affärsutveckling bygger på god kännedom om sin omvärld, den egna styrkebasen och en plan för hur ni får hävstång på den. Några exempel på hur vi kan hjälpa er affär:

 • Mål och strategiarbete
 • Kartläggningar & analyser - Ex benchmark, konkurrensanalys och omvärldsanalys
 • Business review - Ex översyn av ackvisitionsarbete
 • Second opinion och löpande rådgivning i ackvisitionsarbete

Genomförande

Kompetensmässigt och resursmässigt stöd för att genomföra era uppdrag och satsningar. Några exempel på hur vi kan hjälpa er i ert genomförande:

 • Projektledning och projektadministration
 • Processledning
 • Riskarbete - Ex större stadsutvecklingsprojekt

Utbildning

Öppna och företagsanpassade utbildningar och föreläsningar inom våra expertområden. Några exempel på områden vi genomför utbildningar och föreläsningar inom:

 • Markanvisningar - Så lyckas du!
 • Hållbarhet i praktiken
 • Bostadsmarknadens roll och funktionssätt