Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

Kontakta oss.

Hitta hit

Södermalmstorg 4, 116 45,
Stockholm

Ring oss

070-395 68 48

Våra medarbetare

Frank Strand - VD

Frank är driven, nyfiken och en erfaren rådgivare inom affärs- och verksamhetsutveckling. Genom en involverande process lyfter Frank kunderna till nya insikter och säkrar att de når uppsatta mål.

Jennie Pettersson

Jennie är civilingenjör inom energi - miljö - management och har tidigare erfarenhet som miljö- och hållbarhetskonsult. Jennie skrev sitt examensarbete om digitaliseringens roll inom hållbar distribution och har ett stort intresse för innovativa, hållbara lösningar. Med sitt driv och engagemang bryter hon ner komplexa frågeställningar och hittar en väg framåt mot uppsatta mål.

Monika Neukirchen

Monika har lång erfarenhet av att stötta ledare och organisationer med sin utveckling av verksamhet, strategier och människor. Monika har en syn på lärande och utveckling som har den enskilda individen och dennes förutsättningar och behov i centrum. Involverande arbetssätt, utforskande samskapande och nyfikenhet är därför centrala delar i hennes sätt att jobba. Monika är anlitad som programledare för flera både öppna och skräddarsydda utvecklingsprogram och -insatser med inriktning att leda i komplexitet.

Johan Brisvall

Johan Brisvall har lång erfarenhet av att arbeta med stadsutveckling både ur privat och offentligt perspektiv. Johan trivs bäst när han tillsammans med kunder får utveckla samhällsbyggnadsbranschens aktörer. Genom ett stort kontaktnät och branschförståelse skapas nya spännande samarbeten.

Blanka Libisz

Blanka är i grunden samhällsplanerare med erfarenhet av att ha jobbat i kommunal regi som mark- och exploateringsingenjör. Hon har också en master inom samhällsvetenskapliga miljöstudier och ett hjärta som bankar lite extra för social hållbarhet i samband med stadsutvecklingsfrågor.