Experten på att bygga bättre samhällen

KÄRNAN i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att få det att hända - från strategi till konkret genomförande med mätbara resultat.

1 mars 2020

Marktilldelning - så lyckas du!

Bild: Johan Brisvall, VD Sharing Capabilities och kursledare för kursen Marktilldelning - Så lyckas du!

Vi på Sharing Capabilities har tagit fram en utbildning kring en av våra kärnfrågor - marktilldelning, som på kort tid har blivit väldigt populär. Tillsammans med Fastighetsnytt Akademi presenterar vi stolt utbildningen Marktilldelning - Så lyckas du! med två inbokade tillfällen under våren: 31 mars och 13 maj.

Utbildningen handlar om hur marktilldelning går till hos kommunerna och hur du kan öka möjligheterna att få den mark du vill ha. Du får fördjupad kunskap och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Även rörande vilka utmaningar som är kommunernas viktigaste, och hur du kan möta dessa i ditt ackvisitionsarbete och sticka ut från mängden i ditt erbjudande.

- Som stadsutvecklare kan det idag vara svårt att förstå hur marktilldelningen sker hos kommunerna. Olika kriterier med otydlig viktning är vanligt förekommande, men den största delen av marktilldelningen sker genom direktanvisningsförfarande med näst intill obefintlig transparens, säger Johan Brisvall som är initiativtagare och en av kursledarna.

Genom både planmonopol och i många fall stort markägande har kommunen mycket att säga till om i stadsutvecklingen. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark är hård i attraktiva lägen, och kommunen blir ständigt uppvaktad av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng, och det satsas stora pengar på att fånga kommunernas intresse genom väl bearbetade visionsbilder men även i internt fokus i företagen. Vissa lyckas och vissa inte.

Kursledare är Johan Brisvall som samlar lång erfarenhet och unik kunskap om stadsutveckling i tidiga skeden. Medverkar på kursen gör också nyckelpersoner inom marktilldelningsfrågor i Stockholm Stad.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om kursen!

Anmälan görs här